Arbetsmiljöpolicy

Syftet med vår arbetsmiljöpolicy är att säkerställa att JPC Entreprenad AB:s arbetsplatser är sunda, trygga och hälsosamma, och att skapa en trevlig arbetsmiljö där varje dag skall avslutas utan olyckor eller tillbud.

Detta skall ske genom att:

 • Ha en väl fungerande planering för att minska stress och missnöje.
 • Allt arbete skall utföras på ett sådant sätt att kraven i arbetsmiljölagen och andra avtal uppfylls.
 • Utbilda skyddsombudet och personalen i arbetsmiljöfrågor samt HLR och första hjälpen.
 • Alla anställda skall ha tillgång till erforderliga hjälpmedel och skyddsutrustning på arbetsplatsen.
 • Alla servicebilar skall vara utrustade med första hjälpen och brandsläckare.
 • Hålla ordning och reda på verktyg, maskiner och material, samt regelbundet städa arbetsplatsen.
 • Systematiskt identifiera risker och förebygga skador.
 • Ha nolltolerans mot alkohol och andra droger på arbetsplatsen.
 • Alla tar hand om varandra och är uppmärksamma på sitt eget och kollegornas fysiska och mentala välbefinnande.
 • Den enskilde anställde har ansvaret för att följa dessa regler och förebygga skador och tillbud på sin arbetsplats.
 • Säkerställa att det finns rutiner för rapportering och uppföljning av olyckor, tillbud och övriga personalfrågor.

JPC Entreprenad AB, Stockholm 2018