Miljöpolicy

Syftet med vår miljöpolicy är att säkerställa att JPC Entreprenad ABs verksamhet bedrivs med så liten påverkan på miljön som möjligt.

Detta sker genom att vi:

  • Begränsar antalet resor och transporter genom effektiv planering av det dagliga arbetet.
  • Fortlöpande utbildar vår personal i frågor som berör miljö och hållbart byggande samt bidrar till ökad medvetenhet inom detta område.
  • Återvinner material när det är möjligt.
  • Källsorterar byggavfall och andra biprodukter.
  • Arbetar med miljömärkt material av god kvalitet i möjligaste mån.
  • Strävar efter att använda material som är återvinningsbart.

 

JPC Entreprenad AB, Stockholm 2018