Allt inom entreprenad

JPC Entreprenad är ett mark- och anläggningsföretag som satsar på långsiktiga helhetslösningar. Vårt fokus ligger framförallt på markarbeten, där vi hjälper våra kunder genom hela projektet – från ax till limpa. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi redan i planeringsstadiet kan komma med rådgivning kring ritning av objektet. Men även rörande moment som exempelvis sprängning, schaktning eller grundarbete och självklart tar vi hand om allt förorenat material.

En partner att lita på.

Vår breda kompetens, i kombination med våra goda samarbetspartners, gör oss till en partner att lita på. Den kompetensen som inte finns hos den egna personalen finns alltid ett samtal bort. Därför kan vi även hjälpa dig med allt från utsättningsarbete och inmätning till plantering av din framtida trädgård. Du hittar oss i Örebro, Uppsala och Stockholmsregionen, där du även hittar vår moderna och utvecklade maskinpark som har anpassats för att klara våra kunders olika behov.

HAR DU FRÅGOR?

JPC Entreprenad är ditt trygga val

JPS:s kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy syftar till att leverera beställda produkter och tjänster i rätt utförande och i rätt tid och att säkra kvaliteten för varje enskilt uppdrag, vilket leder till en produkt som vi och kunderna är nöjda med. Vi ska även i vår verksamhet främja miljön och långsiktigt verka för detta.
Vi ska med utgångspunkt i våra kunders önskemål och krav arbeta fram det bästa alternativet ur miljösynpunkt avseende material, maskiner, underentreprenörer samt för varje enskilt projekt.

Kvalitetspolicy

Syftet med vår kvalitetspolicy är att säkerställa att JPC Entreprenad AB tillgodoser våra kunders önskemål och förväntningar på den levererade tjänsten, samt att vi bidrar till en ökad lönsamhet i företaget. Läs mer

Arbetsmiljöpolicy

Syftet med vår arbetsmiljöpolicy är att säkerställa att JPC Entreprenad AB:s arbetsplatser är sunda, trygga och hälsosamma, och att skapa en trevlig arbetsmiljö där varje dag skall avslutas utan olyckor eller tillbud. Läs mer

Miljöpolicy

Syftet med vår miljöpolicy är att säkerställa att JPC Entreprenad ABs verksamhet bedrivs med så liten påverkan på miljön som möjligt. Läs mer