Tjänster

Vår styrka är markentreprenader

Vår verksamhet består till största delen av schakt- och markentreprenader där vi främst hjälper kommersiella aktörer, den offentliga sektorn och olika föreningar inom Stockholms län med omnejd.

Med våra erfarna och duktiga medarbetare kan vi, med hjälp av en omfattande och miljöanpassade maskinpark, ta ett helhetsgrepp om projekten. Vi kan vara delaktiga från det första planeringsmötet till den sista kanstenen är lagd. 

Vår maskinpark är vårt levebröd och den sköts om därefter. Den består bland annat av grävmaskiner från 3 till 30 ton samt egna schaktbilar, detta under fortsatt progression för att bidra till en mer lönsam utveckling. Vi har alltid rätt maskin för att kunna utföra jobbet snabbt, rätt och säkert. 

Vårt yttersta mål är alltid att i samråd med våra kunder leverera en kostnadseffektiv, professionellt utförd och kvalitetssäkrad tjänst.  

Schakt – & VA arbeten, grundläggning och finplanering. 

JPC Entreprenad utför alla typer av schaktarbeten såväl stora VA-schakter till enklare fiberschakter. Markarbeten har vi lång erfarenhet av och är de vanligaste förekommande områden vi arbetar med. 

Schakt & VA arbeten


Grundläggning


Stenläggning


Finplanering


Schakt & grustransporter

Sollentuna

Haninge

Johanneshov

Har du ett kommande projekt?

Låt oss bygga något tillsammans